Category Archives: Sách xã hội học

Sách xã hội học là khoa học nghiên cứu về xã hội và hệ thống các mối quan hệ xã hội của con người. Nó ra đời vào giữa thế kỷ XIX, do Auguste Comte (1798-1857) sáng lập. Hơn 170 năm qua, kể từ ngày ra đời, Xã hội học đã phát triển mạnh mẽ và thu được nhiều thành tựu đáng kể tại các nước công nghiệp phát triển ở châu Âu và Bắc Mỹ. Nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu cùng với những trường phái lý thuyết khác nhau đã ra đời, góp phần làm cho Xã hội học ngày càng hiện đại và phát triển, có tác dụng bao quát được toàn bộ quá trình ra đời và phát triển của xã hội loài người.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.