Bố càng bên con nhiều con càng thông minh

Bố càng bên con nhiều con càng thông minh.

1. Trẻ con được bố dạy dỗ sẽ có “IQ cao hơn và năng động hơn” so với các bạn đồng trang lứa.

 

2. Sự tương tác giữa bố và con sẽ “Kích thích sự phát triễn” toàn diện về kỹ năng và nhận thức của con.

 

3. Vì thế bố hãy bớt chút thời gian bên con.

 

4. Bớt chút thời gian để lắng nghe con nói

.

5. Hãy cùng con bước ra ngoài thế giới.

 

6. Hãy trở thành mẫu người lý tưởng để con noi theo.