7 Công việc chồng cần làm khi vợ mang thai

7 Công việc chồng cần làm khi vợ mang thai

 

1. Tìm hiểu thông tin về thai ngén.

 

2. Từ bỏ tật xấu ( thuốc lá, về nhà muộn ).

 

3. Giúp vợ việc nhà.

 

4. Đi mua đồ ăn khi vợ thèm.

 

5. Dành tặng cho vợ những lời khen.

 

6. Massage toàn thân cho vợ.

 

7. Cùng vợ đi siêu âm và gặp bác sĩ.